Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8-12

For personlig fremmøde ring for aftale, da vi kan være ude i området på service opgaver.


Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Minimer

Grundet ledningsbrud på Blåmunkevang, kan der være driftsforsyrrelser på Blåmunkevangen, Hørvangen
og Brombærvangen

Kontoret holder sommerferie lukket i uge 28,29,30. ring 48 30 00 44 for vagthavende

Renoveringsprojekt på Dyrholmen.

Vandforsyningen på Dyrholmen kan i perioden fra d. 25/6 til d. 16/7 være afbrudt i perioder mellem kl 08.00 og kl 15.00 pga. en større ledningsrenovering, vi beklager de gener det medfører.
Mvh. Gilleleje Vandværk. 

For løbende drifsinfo tilmeld vores SMS-service

Hvem har ansvaret for ledningsnettet?

Her kan du se, hvor vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, og hvor forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder.

Den store skillelinje er skellet.

 

Alle anlæg og komponenter uden for skellet, er vandværkets ansvar. Mens anlæg og komponenter inden for skel er forbrugernes ansvar. Dog er vandmålerne, uanset hvor de er placeret, vandværkets ansvar. Med ansvar menes etablering og vedligeholdelse.


 

 

Copyright Rambøll Danmark A/S