Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8-12

For personlig fremmøde ring for aftale, da vi kan være ude i området på service opgaver.


Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Opkrævningsterminer Minimer

Den normale årlige aflæsning af vandmåleren sker fra 2018 pr. 31/12. Der vil i 2018 og 2019 blive afregnet forskudt - se forsiden.

Afregningsåret for vandafgift er 12-måneders-periode svarende til kalenderåret. 

Den normale opkrævning af vandafgifter finder sted halv årsvis ved udsendelse af regninger til betaling i marts og oktober måneder.

 

1. a conto rate på 50 % af det forventede vandforbrug og af de faste afgifter for perioden 1/1 – 3/6 opkræves i marts måned.

 

2. a conto rate (normalt på samme beløb som 1. rate) opkræves i oktober måned.

 

Sammen med 1. rate i marts måned slut afregnes det endelige vandforbrug for det forudgående kalenderår.

 
Copyright Rambøll Danmark A/S