Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8-12

For personlig fremmøde ring for aftale, da vi kan være ude i området på service opgaver.


Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Opkrævningsterminer Minimer
Den normale årlige aflæsning af vandmåleren sker pr. 31/8.
Afregningsåret for vandafgift er 12-måneders-perioden fra 1/9 til 31/8.
 
Den normale opkrævning af vandafgifter finder sted halvårsvis ved udsendelse af regninger til betaling i maj og november måneder.
 
1. a conto rate på 50 % af det forventede vandforbrug og af de faste afgifter for perioden 1/9 – 31/8 opkræves i november måned.
 
2. a conto rate (normalt på samme beløb som 1. rate) opkræves i maj måned.
 
Sammen med 1. rate i november måned slutafregnes det endelige vandforbrug for den forud­gående 12-måneders periode, der udløb pr. 31/8.
 
Copyright Rambøll Danmark A/S