Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8-12

For personlig fremmøde ring for aftale, da vi kan være ude i området på service opgaver.


Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Vandafregning Minimer
Forhold ved ejerskifte
Såfremt De sælger Deres ejendom, kan vandværket tilbyde - gratis - at udfærdige en slutafregning af vandforbrug og fast afgift pr. skæringsdatoen. Vi skal blot have følgende oplysninger:
- Skæringsdato og måleraflæsning pr. denne dato
- Den nye ejers navn og adresse
- Telefonnr. samt email adresse
  - Sælgers nye adresse
Oplysningerne bedes meddelt os pr. brev eller pr. mail. Når vandværket har lavet slut­afregningen, behøver De ikke fordele vandafgiften over refusionsopgørelsen. Vand­af­ledningsafgiften til Gribvand skal dog stadig medtages over refusionsopgø­rel­sen.
 
Sælger
Vandværket fremsender en flytteopgørelse, der omfatter endelig afregning af vandafgift indtil dato for ejerskifte.
 
Evt. á conto betalinger og forudbetalt fast afgift fratrækkes på flytteopgørelsen.
 
Hvis De har betalt tidligere vandregninger for sent, vil flytteopgørelsen indeholde renter og evt. et gebyr. Er renter og gebyrer indbetalt til vandværket, vil disse være indeholdt i beløbet under betalt á conto.
 
OBS!!
Hvis De hidtil har betalt Deres vandafgift via Betalings-Service, beder vi Dem venligst sørge for at afmelde PBS-aftalen gennem Deres pengeinstitut. Hvis PBS-aftalen ikke bliver slettet, risikerer De, at fremtidige regninger vedr. vandafgift til ny ejer vil blive trukket på Deres bankkonto, selv om vandværket har registreret ejerskiftet.

  
Køber
Vandværket fremsender en regning for vandafgift fra overtagelsesdatoen og indtil næste ordinære opkrævningsperiode.
 

De har mulighed for at tilmelde Dem til Betalings-Service hos PBS, alle oplysninger fremgår af regningen.

 
Sammen med regningen modtager De en skrivelse, der indeholder oplysninger om aktuelle vandpriser samt forskellige praktiske oplysninger om vandværket.
Copyright Rambøll Danmark A/S