Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8-12

For personlig fremmøde ring for aftale, da vi kan være ude i området på service opgaver.


Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Målerudskiftning Minimer
Kontrolsystem for vandmålere
 

I henhold til en ny lovbekendtgørelse har vandværket etableret et kontrolsystem for de hos forbrugerne monterede vandmålere. Kontrollen af målerne udføres som statistisk stikprøvekontrol af idriftværende målere.

 
Formålet med kontrolsystemet er, at afregning af vandforbruget sker på betryggende vis og på ensartede vilkår for den enkelte forbruger.
 
I praksis betyder ordningen, at måleren skal kontrolleres og/eller udskiftes senest, når den er 8 år gammel.
 
Ved henvendelse til vandværket kan De få yderligere oplysninger om kontrol­systemet.
Copyright Rambøll Danmark A/S