Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8-12

For personlig fremmøde ring for aftale, da vi kan være ude i området på service opgaver.


Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Måleraflæsning Minimer

Sådan må I fjernaflæse målere uden samtykke

Myndighederne har nu slået fast, hvornår vandforsyninger må aflæse fjernaflæste målere uden at kræve samtykke fra forbrugerne.

Aflæsning af målerdata til brug for andet end fakturering kræver ikke samtykke fra forbrugeren, når data bruges til driftsoptimering og/eller asset management, så som:

  • Lækageidentifikation
  • Trykstyring
  • nedbringelse af varmetab
  • monitorering af stikledningers tilstand
  • produktionsplanlægning
  • kapacitetsudnyttelse
  • optimering af løbende vedligehold
  • håndtering af kundehenvendelser og lignende.

 

Indhentning af disse typer informationer er i samfundets interesse, og er derfor i direktivet undtaget kravet om samtykke fra den enkelte forbruger.

 

Der kræves heller ikke samtykke fra forbrugerne, når de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 overholdes.
Årlig måleraflæsning

Alle, som har måleren sidende i brønd eller har fået skiftet til en elektronisk måler, skal ikke aflæse fra 2017. Vandværket sørger for aflæsningen pr. 31. august.
 

Medio august måned udsendes aflæsnings kort til brug ved aflæsning af målerstanden pr. 31/8 til de forbrugere, som har måleren siddende indenfor og som endnu ikke har fået skiftet til en elektronisk måler.

Den elektroniske måler har en blå kant, hvorpå der står KAMSTRUP. Er man i tvivl om man har en elektronisk måler, er man velkommen til at kontakte vandværket.

For at vi kan beregne vandafgiften korrekt, er det vigtigt, at aflæsnings kortet udfyldes med målerstanden pr. 31/8, og at det udfyldte aflæsnings kort indsendes til vandværket inden den på kortet anførte frist.

Ved manglende indsendelse/indberetning af målerstanden vil vandforbruget bliver ansat skønsmæssigt.

 


Copyright Rambøll Danmark A/S