Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8-12

For personlig fremmøde ring for aftale, da vi kan være ude i området på service opgaver.


Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Måleraflæsning Minimer

Årlig måleraflæsning

Alle, som har måleren sidende i brønd eller har fået skiftet til en elektronisk måler, skal ikke aflæse fra 2017. Vandværket sørger for aflæsningen pr. 31. august.
 

Medio august måned udsendes aflæsnings kort til brug ved aflæsning af målerstanden pr. 31/8 til de forbrugere, som har måleren siddende indenfor og som endnu ikke har fået skiftet til en elektronisk måler.

Den elektroniske måler har en blå kant, hvorpå der står KAMSTRUP. Er man i tvivl om man har en elektronisk måler, er man velkommen til at kontakte vandværket.

For at vi kan beregne vandafgiften korrekt, er det vigtigt, at aflæsnings kortet udfyldes med målerstanden pr. 31/8, og at det udfyldte aflæsnings kort indsendes til vandværket inden den på kortet anførte frist.

Ved manglende indsendelse/indberetning af målerstanden vil vandforbruget bliver ansat skønsmæssigt.

 


Copyright Rambøll Danmark A/S