Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8-12

For personlig fremmøde ring for aftale, da vi kan være ude i området på service opgaver.


Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Bestyrelse Minimer

Formand
Jørgen Petersen

Næstformand
Leif Andersen

Sekretær
Charlotte Thomsen

Medlemmer
Kenneth Munck
Birger Stilling

Supplant
Jan Johansen

Bestyrelsen kan kontaktes via vandværket.

Copyright Rambøll Danmark A/S