Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8-12

For personlig fremmøde ring for aftale, da vi kan være ude i området på service opgaver.


Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Om vandværket Minimer

 Vandværket
Gilleleje Vandværk er stiftet den 23/12 1912 og var indtil udgangen af 2009 et interessentskab.

Fra 1/1 2010 er vandværket omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar under navnet Gilleleje Vandværk a.m.b.a.

Copyright Rambøll Danmark A/S