Dagsordener

Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj måned i Søborg Forsamlingshus.

Næste generalforsamling er d. 28/5-19. kl. 19.30 Husk tilmelding på telefon eller mail.


Link til dagsordenen fra de sidste 4 generalforsamlinger:

2019

2018

2017

2016