Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 8-12

For personlig fremmøde ring for aftale, da vi kan være ude i området på service opgaver.


Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Instruktion Minimer

 

INSTRUKTION I BRUG AF MÅLERBRØND TIL SOMMERHUS FROSTSIKRING

 

Vi gør opmærksom på at det er vigtigt at kontrollere jordledningens tæthed, da det er forbundet med store omkostninger hvis der sker udsivning, (kontroller jævnligt om vandmåleren køre rundt når der ikke bliver brugt vand).

 

 

1.       LUK TILGANGS HANE (BLÅ / BLÅSTRIBET RØR-SIDDER I MODSAT SIDE AF AFBLÆSNING)

2.       ÅBEN ALLE HANER I HUS, TØM VARMVANDSINSTALLATION

3.       MONTER KOMPRESSOR MAX. 4 bar ELLER CYKELPUMPE(MED SLANGE) PÅ AFBLÆSNINGS VENTIL OG PUMP TIL DER IKKE KOMMER MERE VAND UD

4.       LUK EVENTUEL INDVENDIG HOVEDHANE INDEN DE FORLADER HUSET SOM EN EKSTRA SIKRING MOD TILLØB AF VAND TIL DERES INSTALLATION

 

Copyright Rambøll Danmark A/S