Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Økonomi ansvarlig:
Lis Bjerregaard Jeppesen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 7-13

Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Bestyrelse Minimer

Formand
Jørgen Petersen

Næstformand
Leif Andersen

Sekretær
Susan Andersen

Medlemmer
Kenneth Munck
Birger Stilling

Supplant
Jan Johansen

Bestyrelsen kan kontaktes via vandværket.

Copyright Rambøll Danmark A/S