Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje

Driftschef:
Vibeke Andersen

Driftsleder:
Jesper Vindahl Frederiksen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 7-13

Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Forside Minimer

Brandhaneeftersyn
Falck udfører brandhaneeftersyn i uge 44 i Gilleleje området

Rust i vandet
Ved eftersynet kan vandet blive misfarvet i en kort periode. Farven skyldes jernaflejringer m.v., som løsnes fra vandledningerne når brandhanerne åbnes.

Vandet er ikke sundhedsfarligt, og misfarvningen vil normalt ophøre når vandet har løbet lidt.

Hvis der sætter sig urenheder i filtre i fx vandhaner og vaskemaskiner kan du være nødt til at rense filtrene.

Er du uheldig at dit vasketøj er blevet farvet af vandet kan det fjernes på denne måde:

  1. Bland 50 gram citronsyre og 5 liter vand så varmt som tøjet tillader.
  2. Læg tøjet i blød fra ½ time til 1 døgn efter behov.
  3. Gnid og skyl 3-4 gange, evt. sidste gang i vaskemaskinen.
  4. Vask derefter som normalt.


Husk at beskære rundt om brandhanen.
Du har som grundejer pligt til at beskære hække, buske og lignende rundt om brandhanerne, så brandvæsenet kan komme til brandhanen og betjene den. Om nødvendigt vil vi beskære i forbindelse med eftersynet.

Spørgsmål til brandhaneeftersynet kan rettes til:

Gribskov Kommune 
Christina Larsson
Biolog
 
- - - - o - - - - 

 

Vandværket er ved at opføre ny administrationsbygning på Kastanie Alle 71.

Bygningen skal indeholde administration og velfærdfaciliteter til medarbejderne.

- - - o - - -

Rent drikkevand til borgerne i Gribskov Kommune de næste 30 år

Læs pressemeddelelsen her

    

       

                     

Copyright Rambøll Danmark A/S