Log ind   |  
Administration og drift Minimer

Gilleleje Vandværk
Kastanie Allé 71
DK-3250 Gilleleje


Driftschef:
Jesper Vindahl Frederiksen

Økonomi ansvarlig:
Lis Bjerregaard Jeppesen

Kontortid:
Mandag - fredag kl. 7-13

Tlf. 48 30 00 44

 kontor@gillelejevand.dk

Uden for normal telefontid fungerer vandværkets telefon kun som vagttelefon i tilfælde af vandbrud o.lign.

Forside Minimer

Driftsforstyrrelse:

7/3-17 kl. 09:30. Vandbrud på Dragstrupvej, der kan forekomme driftsforstyrrelse og lukning af vandet de næste par timer.

--------------- 0 -----------------

Der kan forekomme "rødt" vand i perioder da vi i øjeblikket har eftersyn af alle skydeventiler i Firhøj-Munkerup området.

Ved eftersynet kan vandet blive misfarvet i en kort periode. Farven skyldes jernaflejringer m.v., som løsnes fra vandledningerne når skydeventilen åbnes/lukkes.

Vandet er ikke sundhedsfarligt, og misfarvningen vil normalt ophøre når vandet har løbet lidt.

Hvis der sætter sig urenheder i filtre i fx vandhaner og vaskemaskiner kan du være nødt til at rense filtrene.

Er du uheldig at dit vasketøj er blevet farvet af vandet kan det fjernes på denne måde:

  1. Bland 50 gram citronsyre og 5 liter vand så varmt som tøjet tillader.
  2. Læg tøjet i blød fra ½ time til 1 døgn efter behov.
  3. Gnid og skyl 3-4 gange, evt. sidste gang i vaskemaskinen.
  4. Vask derefter som normalt.

 

Rent drikkevand til borgerne i Gribskov Kommune de næste 30 år

Læs pressemeddelelsen her

    

       

                     

Copyright Rambøll Danmark A/S